Църквата е призована да живее горен начин на живот