Семинар 2 – Шеста сесия – 29.01.2017 – Вечния съд, втора част