Семинар 2 – Четвърта сесия – 21.01.2017 – Възкресение на мъртвите, втора част