Семинар 2 – Трета сесия – 21.01.2017 – Възкресение на мъртвите, първа част