Семинар 2 – Седма сесия – 05.02.2017 – Вечния съд, трета част