Семинар 2 – Първа сесия – 20.01.2017 – Учение за потапянията – Кръщение в Святия Дух