Семинар 2 – Пета сесия – 22.01.2017 – Вечния съд, първа част