Семинар 2 – Втора сесия – 21.01.2017 – Полагане на ръце