Семинар 1 – Четвърта сесия – 07.01.2017 – Учение за потапянията – Водно кръщение