Семинар 1 – Трета сесия – 07.01.2017 – Вяра в Бога, втора част