Семинар 1 – Втора сесия – 07.01.2017 – Вяра в Бог, първа част