Конференция – 17.03 – първа сесия – Разбиране за Царството